Palvelun asiointikanavat

Vammaispalvelut

Vammainen henkilö ja hänen perheensä voivat saada vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia, joilla turvataan vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalveluilla ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita, joita voit hakea ovat muun muassa

  • kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt
  • henkilökohtainen apu

Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Niitä myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Palveluiden lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet, yksilöllisyys ja ihmisarvo.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haetaan erillisellä hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta.

Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Niitä myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.