Vammaisten asumispalvelut

Erityisryhmien palvleuvastaava ja asumisen ohjaaja auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Ota yhteys erityisryhmien palveluvastaavaan.

Palvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Palvelusta riippuen maksuton tai maksullinen.