Palvelun asiointikanavat

Yksityistieavustukset

Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityisteiden hoitoon ja perusparantamiseen. Kunta julistaa avustukset vuosittain alkuvuodesta haettavaksi ja ilmoittaa asiasta tarkemmin paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Tiekunnan täytyy hakea avustusta julkistetun hakuajan aikana. Tiekunta täyttää hakemukseen vaaditut tiedot ja lomakkeen. Lomake ja liitteet palautetaan Ranuan kunnan tekniselle lautakunnalle.

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560