Etusivu / Iäkkäiden palvelut / Omaishoito
Palvelun asiointikanavat

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Kunta myöntää omaishoidontukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti, hakemukset käsitellään SAS- moniammatillisessa työryhmässä.

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset( 3 §)

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos

  1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  3. Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
  4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  5. Hoidettavan koti on terveydellisistä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
Omaishoitajien ja hoidettavien yhteyshenkilö

Omaishoitajana toimivien ja omaishoidossa olevien tukena toimivan sairaanhoitajan tavoitat numerosta  0400 179158.

Omaishoidontuen hakemukset

Hae omaishoidontukea kirjallisella hakemuksella. Voit tulostaa hakemuksen alla olevista linkeistä. Toimita hakemus osoitteeseen: Iäkkäiden palvelutoimisto Sairaalatie 4, 97700 Ranua

Tulostettava omaishoidontukihakemus alle 16 v

Tulostettava omaishoidontukihakemus aikuiset

Myöntämisen perusteet

Omaishoidontuen perusteista ja myös muun muassa maksuluokista ja lomista kerrotaan liitteenä olevassa julkaisussa.

Tutustu omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin liitteessä

Sijaishoitajan ilmoittaminen

Ilmoita omaishoitajan lakisääteisen vapaan sijaishoitajasta kirjallisella lomakkeella. Tulostettava lomake liitteenä.

Tulostettava lomake Sijaishoitajan ilmoittaminen 

Napapiirin Omaishoitaja ry

Yhdistys järjestää Ranualla omaishoitajille vertaistukea ja Taukopirtti-toimintaa. Ajankohtaista tietoa toiminnasta löydät yhdistyksen verkkosivuilta.

Siirry yhdistyksen verkkosivuille