Etusivu / Iäkkäiden palvelut / Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto edustaa ikääntyneitä kunnan eri toimien ja palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja asioiden seurannassa.  Vanhusneuvosto tarkastelee kunnan toimia  ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen näkökulmasta.

Vanhusneuvoston kokoonpano kaudella 2017-2021

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen):

 • Leena Hiltula, pj (Kalle Koivukangas),
 • Tuula Karjalainen (Irja Hakala),
 • Matti Pauna (Teuvo Kortsalo),
 • Martta Väärälä (Elli Väärälä)
 • Ranuan sotaveteraanit ry Jaska Ilvesluoto
 • Viranhaltijajäsenet: Katja Piittisjärvi ja Vesa Sarajärvi
 • Lautakuntien edustajat: Tuomas Vanhala, varajäsen Ilkka Siitonen (hyvinvointilautakunta), Petra Kataja, varajäsen Urpo Sarajärvi (tekninen lautakunta)
 • vanhusneuvoston sihteeri Marketta Uimaniemi-Honkanen

Kuntalain (410/2015) 5. luvun 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Ranuan kunnanhallitus on 12.6.2017 § 204 asettanut vanhusneuvoston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021. Ranuan kunnanhallitus on 30.10.2017 § 307 vahvistanut vanhusneuvoston kokoonpanon kaudelle 2017 - 2021.

Vanhusneuvoston sihteeri
 • Vanhuspalvelujohtaja
  Marketta Uimaniemi-Honkanen