Palvelun asiointikanavat

Perhetyö

Perhetyö auttaa, tukee ja ohjaa kun tarvitset apua vanhemmuuteen, arjen sujumiseen tai lapsista huolehtimiseen. Perhetyön työvälineinä ovat keskustelu, neuvonta ja toiminnallisuus sekä osallisuuteen tukeminen.

Perhetyö tulee apuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja.

Ensimmäisellä käynnillä arvioidaan palvelutarvetta ja laaditaan yhdessä palvelusuunnitelma.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit asioida verkossa perhetyön verkkoneuvonnan kautta tai ottaa yhteyttä puhelimitse perhetyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301