Etusivu / Päihdehuolto
Palvelun asiointikanavat

Päihdehuolto

Päihdehuollon sosiaalityöntekijät auttavat löytämään keinoja ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Palvelut tukevat ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos huolestut omasta tai läheisesti päihteiden käytöstä, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään/sosiaaliohjaajaan tai ota asia esille lääkärissä käynnin yhteydessä.

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden käytön haittoja. Samalla kohennetaan asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita riippuvuuksia koskeva neuvonta.

Kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150523