Etusivu / Perheoikeudelliset palvelut / Isyyden selvittäminen
Palvelun asiointikanavat

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää tapahtuu äitiysneuvolassa ja lapsen synnyttyä lastenvalvojan luona. Tunnustamisen voi vastaanottaa myös äidin kotikunnan lastenvalvoja, kun äiti esittää todistuksen raskaudestaan.

Jos isyys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos haluat tunnustaa olevasi lapsen, nuoren tai aikuisen isä, ota yhteyttä lastenvalvojaan. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin kieltää isänsä selvittämisen.

Molempien vanhempien on oltava tunnustamistilanteessa läsnä henkilöllisyysasiakirjojensa kanssa.

Isyyttä ei vahvisteta heti lapsen syntymän jälkeen. Lastenvalvoja toimittaa tunnustamisasiakirjan ja selvittämispöytäkirjan Digi- ja väestötietovirastoon vasta, kun lapsen syntymästä alkanut 30 päivän peruuttamis- ja kiistämisaika on umpeutunut.

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi selvitetään ja vahvistetaan.

Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tai kätilölle tulevan äidin läsnä ollessa. Ilmoitus tulee tehdä sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tässä tapauksessa myös sinusta tulee lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi myös kunnan lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen voit tunnustaa isyyden vain kunnan lastenvalvojalle. Samalla voitte halutessanne sopia erillisellä sopimuksella, että myös sinusta tulee lapsen huoltaja.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Isyyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011