Etusivu / Perheoikeudelliset palvelut / Isyyden selvittäminen
Palvelun asiointikanavat

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää tapahtuu äitiysneuvolassa ja lapsen synnyttyä lastenvalvojan luona. Tunnustamisen voi vastaanottaa myös äidin kotikunnan lastenvalvoja, kun äiti esittää todistuksen raskaudestaan.

Jos isyys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos haluat tunnustaa olevasi lapsen, nuoren tai aikuisen isä, ota yhteyttä lastenvalvojaan. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin kieltää isänsä selvittämisen.

Molempien vanhempien on oltava tunnustamistilanteessa läsnä henkilöllisyysasiakirjojensa kanssa.

Isyyttä ei vahvisteta heti lapsen syntymän jälkeen. Lastenvalvoja toimittaa tunnustamisasiakirjan ja selvittämispöytäkirjan Digi- ja väestötietovirastoon vasta, kun lapsen syntymästä alkanut 30 päivän peruuttamis- ja kiistämisaika on umpeutunut.

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Isyyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011