Etusivu / Perheoikeudelliset palvelut / Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tunnustetaan, vanhempien pitää ratkaista, kuinka lapsen huolto järjestetään.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan tehdä sopimus lastenvalvojan luona tai jättää asia tuomioistuimen päätettäväksi.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Yhteys lastenvalvoja/sosiaalityöntekijään.

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, heidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361