Etusivu / Sosiaalipalvelut / Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat

Sosiaalihuoltolain 1.4.2015 (1301/2014) perusteella sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu
Sosiaalipalvelut/Sosiaalitoimisto
Kotihoito
Työllistämisyksikkö
Päiväkeskus Niittyvilla
Palvelukoti Marjukka
Päivikkikoti
Palvelukoti Rantakoti