Etusivu / Sosiaalipalvelut / Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.

Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen, kun:

• Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
• Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
• Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
• Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
• Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
• Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

• Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
• Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
• Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
• Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
• Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Yhteystiedot
  • Sosiaaliasiamies
    Maija-Kaisa Sointula

    Neuvonta: tiistai klo 12-15 ja keskiviikko-torstai klo 10 - 13.