Ranuan sosiaalipalveluiden neuvonta Virtu.fi

Asiointikieli: Suomi
Alue: Ranua

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Jotta työntekijä voi varmistua henkilöllisyydestäsi, vaatii palvelu tunnistautumisen. Voit kysyä neuvoa tai tietoa päätöksistäsi. Kysyminen tapahtuu kirjoittamalla ja saat kirjallisen vastauksen. Viestit tallentuvat asiointitilillesi.


Verkkoasiointi

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.


Palvelut

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Katso tiedot

Kotipalvelu

Katso tiedot

Lastensuojelun avohuolto

Katso tiedot

Lastensuojelun sijaishuolto

Katso tiedot

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Katso tiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu

Katso tiedot

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Katso tiedot

Vammaisten kuntoutusohjaus

Katso tiedot

Lapsiperheiden palvelut

Katso tiedot

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Katso tiedot

Vammaispalvelut

Katso tiedot

Kuljetuspalvelut vaikeavammaisille henkilöille

Katso tiedot

Henkilökohtainen apu

Katso tiedot

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Katso tiedot

Lastensuojelu

Katso tiedot

Päihdehuolto

Katso tiedot

Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Katso tiedot

Omaishoito

Katso tiedot

Ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen vammaisille henkilöille

Katso tiedot