Etusivu / Terveyspalvelut / Lääkärin tai hoitajan vastaanotto
Palvelun asiointikanavat

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Kiireettömissä tapauksissa pääset vastaanotolle ajanvarauksen kautta.

Mikäli puhelinpalveluissa on ruuhkaa, voit jäädä jonoon odottamaan puhelun yhdistymistä hoitajalle. Voit myös valita takaisinsoittopalvelun, jolloin sinulle soitetaan takaisin saman päivän aikana.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit varata ajan vastaanotolle soittamalla vastaanoton ajanvaraukseen.

Vuosimaksu on 32,70 euroa, voimassa kalenterivuoden tai käyntimaksu on 16,40 euroa, käyntikertojen määrästä riippumatta.

Veteraaneille ja alle 18-vuotiaille käynti on maksuton.

Hoitajan vastaanotolla saa esimerkiksi terveysneuvontaa, haavanhoitoa, ompeleiden poistoja ja rokotuksia. Tarvittaessa hoitaja ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle.

Kiireetön hoito on annettava määräajassa. Potilaan on virka-aikana saatava yhteys terveyskeskukseen välittömästi joko puhelimitse tai tulemalla itse paikalle. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, usein käytännössä saman päivän kuluessa.

Hoidon tarve saatetaan alustavasti arvioida jo puhelimessa, mutta viimeistään arvio tehdään kolmen arkipäivän kuluessa potilaan yhteydenotosta. Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mikä tarkoittaa enintään kolmea kuukautta.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Sairaanhoitajan vastaanotto

Kaikissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa ei tarvitse varata aikaa lääkärille, vaan voit hakeutua terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolle. Voit kääntyä sairaanhoitajan puoleen, kun tarvitset pienen sairaanhoidollisen toimenpiteen esimerkiksi ompeleen poistoon. Sairaanhoitajat vastaavat yhdessä asiakkaan kanssa kansansairauksien, kuten diabeteksen, reuman, astman, verenpainetaudin ja sydän- ja verisuonisairauksien ennalta ehkäisystä ja hoidosta.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Voit varata ajan vastaanotolle soittamalla vastaanoton ajanvarauksen tai sairaanhoitajalle suoraan.

Palvelu on maksutonta.

Palvelun asiointikanavat

Diabetesvastaanotto

Diabeteshoitajan vastaanotolla toteutuu potilaan hoidon ohjaus ja seuranta, elämäntapaneuvonta, hoitotarvikejakelu ja silmänpohjakuvausten järjestely.

  • Toimi näin

Varaa aika puhelimitse.

Palvelun asiointikanavat

Työttömien terveystarkastukset

Työttömät henkilöt ovat oikeutettuja terveystarkastukseen. Terveystarkastukset toteutetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Tarvittaessa hoitaja ohjaa jatkotutkimuksiin lääkärille.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit itse ottaa yhteyttä vastaanottoon ja varata ajan terveystarkastukseen.

Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, mielenterveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326