Etusivu / Terveyspalvelut / Mielenterveyspalvelut
Palvelun asiointikanavat

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelujen vastaanotolta voit saada psyykkistä tukea ja apua. Kunta tuottaa mielenterveyspalveluja nuorille ja aikuisille. Avopalvelut koostuvat pääosin käynneistä sairaanhoitajien vastaanotolla ja psykiatrien vastaanotoista.

Asiakkaat voivat varata ajan suoraan psykiatriselle sairaanhoitajalle, erillistä lähetettä ei tarvita. Sairaanhoitajat ja psykologi ohjaavat tarvittaessa psykiatrin vastaanotolle.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaaksi voit tulla ottamalla yhteyttä itse tai lähetteellä. Voit ottaa yhteyttä myös omaisena, jos sinulla on huoli läheisesti psyykkisestä hyvinvoinnista.

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Mielenterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116