Etusivu / Työikäisten palvelut / Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Ranuan kunnassa järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalisena kuntoutuksena sekä työelämätavoitteisena kuntouttavana työtoimintana. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on tarjota osallisuutta tukevaa valmennusta sekä arjen ja elämänhallintaa ja yhteiskuntaosallisuutta tukevaa työtoimintaa. Työelämätavoitteisen kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on suunnata koulutukseen tai työhön sekä tarjota työelämäosallisuutta tukevaa työtoimintaa. Valmennusympäristöinä toimivat työpaja Justeerin työpajat, Nuorten työpaja sekä seinättömät työpajat. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite ja sisältö määritellään yksilöllisesti työttömän henkilön kanssa. Työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivänä, 4-8 tuntia päivässä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on mahdollisuus osallistua työtoiminnan lisäksi ryhmävalmennuspalveluihin.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Asiakas voi olla yhteydessä TE -toimistoon, sosiaalityöntekijään tai työllistämisyksikköön.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189