Etusivu / Vammaispalvelut / Asunnon muutostyöt ja siihen liittyvät välineet ja koneet
Palvelun asiointikanavat

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Hakemuksen käsittely alkaa yleensä kotikäynnillä, joka tehdään yhdessä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän ja rakennusalan ammattilaisen kanssa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380