Etusivu / Tarjouskilpailut
Ranuan kunnan verkkosivujen konseptisuunnittelu -tarjouskilpailu

Lisäkysymykset ja vastaukset

Kysymys 1

"Referensseistä kahden (2) tulee koskea kunnan tai kaupungin verkkosivujen konseptisuunnittelua" // Mihin tämä referenssiedellytys perustuu? Mikäli yritys ja/tai asiantuntijat ovat toteuttaneet verkkopalvelu-uudistuksia yksityiselle tai julkiselle toimijalle ovat he myös projektin suunnitteluvaiheessa konseptoineet toteutuksen ja myös tulevat layoutit. Tämä vaatimus on siis näkemyksemme mukaan irrelevantti toteutuksen kannalta. Lisäksi edellytys nimenomaan julkisista toimijoista ei muuta itse konseptointia millään tavalla. Lisäksi tämä vaatimus ajaa toteutuksen kokonaishintaa korkeammaksi, sillä se sulkee monia pienempiä, mutta osaavia toimijoita kilpailutuksesta suoraan pois. Kysyisimme siis mistä johtuu, että tämä on kuitenkin esitetty toimittajan pois sulkevana vaatimuksena.

Vastaus 

Haemme toimijaa jolla on kokemusta kunnan verkkosivujen konseptoinnista, koska kunnilla on erityisiä piirteitä ja kolmansien palveluiden integrointitarpeita. Tavoitteena on, että kokemus kuntien toiminnasta ja verkkosivujen suunnittelusta säästää aikaa ja nopeuttaa prosessia.

Kysymys 2

Tuleeko tarjousvaiheessa jo sisällyttää tarjoukselle mock up -mallinnuksia eri sivupohjista vai riittääkö työsuunnitelmassa itse toteutuksen kuvaaminen?

Vastaus: Mock up -mallinnuksia ei tarvita. Toteutuksen kuvaaminen työsuunnitelmaan riittää.

Tarjouskilpailut
Seuraa Ranuan kunnan tarjouskilpailuja Tarjouspalvelusta
Siirry tarjouspalveluun
Isoimmat urakat tulevat tarjouskilpailuun Hilmaan
Siirry Hilman hankintailmoituksiin