Vapaa-ajan tontin arvonnan säännöt

1.    Järjestäjä

Ranuan kunta, Keskustie 34, 97700 Ranua, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

2.    Sääntöjen soveltaminen ja sääntöjen julkaisupaikka

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan vapaa-ajan tontista 18.5 - 6.8.2023. Arvonnan säännöt ovat nähtävissä Järjestäjän verkkosivuilla osoitteessa https://www.ranua.fi/Vapaa-ajantontti-arvonnan-saannot.

3.    Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Ranuan kuntakonsernin työntekijät ja viranhaltijat sekä heidän perheenjäsenensä. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

4.    Henkilötietojen käsittely

Arvonnan osallistujat merkitään Arvontaan osallistuneiden rekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädännön mukaisesti, mikäli Arvontaan osallistuja on antanut arvontalomakkeessa suostumuksensa suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointiin suostumuksensa antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroja ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja palkintojen noudosta sopimiseen.

5.    Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 18.5 - 6.8.2023 välisenä aikana verkossa osoitteessa https://www.ranua.fi/arvonta. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä sähköisen lomakkeen pakolliset tiedot ja painamalla lomakkeen Lähetä-painiketta. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumislomakkeita ei huomioida. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

6.    Palkinnot ja voittajan valinta

Arvonnan palkintona on yksi vapaa-ajan tontti. Arvonnan voittajalla on kaksi (2) kuukautta aikaa valita valitsemishetkellään vapaana olevista Järjestäjän vapaa-ajan tonteista yksi tontti. Vapaa-ajan tontit ovat osoitteessa https://www.ranua.fi/Asuminen-Ymparisto/Vapaat-tontit. Valinta-aika lasketaan siitä hetkestä, kun voittajalle on ilmoitettu voitosta. Tontin arvo on valintaan kohdistuneelle tontille edellä mainitulla verkkosivuilla ilmoitettu arvo. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Tontin voittaneen on aloitettava rakentaminen tontille kahden (2) vuoden kuluessa tontin vastaanottamisesta. Mikäli rakentamista ei ole aloitettu kahden (2) vuoden kuluessa tontin vastaanottamisesta tontti palautuu Järjestäjän omistukseen. Vastaanottamisella tarkoitetaan tontin valinta-aikaa.

Voittajalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin siirtää tonttia kolmannen osapuolen omistukseen tai hallintaan ennen kuin rakentaminen tontilla on alkanut.

Palkinto arvotaan Järjestäjän elinkeinotiimin palaverissa 10.8.2023 kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. Arvonta voidaan suorittaa uudelleen, mikäli voittajaa ei tavoiteta.

7.    Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajalle ilmoitetaan arvontavoitoista Arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta yhden (1) kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä voidaan tilalle arpoa uusi voittaja. Voittajan on ilmoitettava kirjallisesti sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä vastaanottaneensa ilmoituksen palkinnosta.

Tontin voi valita täyttämällä ja lähettämällä edellä mainitussa määräajassa Ranuan kunnan verkkosivuilta löytyvän tontin varauslomakkeen osoitteeseen kirjaamo@ranua.fi.

Voittajan nimi voidaan julkaista Ranuan kunnan verkkosivuilla, mediatiedotteissa ja sosiaalisen median kanavissa.

8.    Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista ongelmista Arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

9.    Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämällä tavalla.