Etusivu / Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus

Voit saada lapsellesi erityisvarhaiskasvatusta lapsen sairaudesta, vammasta tai muista syistä johtuen. Lapsesi erityisvarhaiskasvatus suunnitellaan yhteistyössä vanhempien, henkilökunnan ja mukana olevan tutkivan tahon kanssa (esim. psykologi tai Lapin keskussairaala) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee huoltajia ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.

Lapsellasi voi olla tuen tarvetta esimerkiksi:

  • puheen ja kielen kehityksen alueella
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • käyttäytymisessä
  • motoriikassa
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien ja henkilökunnan lisäksi neuvolan, terapeuttien ja muiden tutkivien tahojen kanssa. Tarvittaessa laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman tueksi lapsen kuntoutussuunnitelma, jossa asetettuja tavoitteita arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan säännöllisesti.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kun sinulla herää huoli lapsesi kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, ota yhteys varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai neuvolaan.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540