Etusivu / Koulukuljetukset

Koulukuljetus

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Yksityiskohtaiset tiedot koulukuljetuksen ehdoista ja kriteereistä löydät Ranuan kunnan koulumatkaoppaasta, joka on luettavissa kunnan verkkosivuilla.

Ranuan lukio järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille Ranuan kunnan alueella asuville lukion opiskelijoille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.

 • Toimi näin
 • Kenelle ja millä ehdoin
 • Tausta ja lainsäädäntö

Kriteerien täyttyessä esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion opiskelijoille järjestetään automaattisesti maksuton kuljetus.

Muussa tapauksessa ota yhteys sivistystoimenjohtajaan. Maksutonta koulukuljetusta poikkeustapauksissa haetaan koulunvaihto- ja/tai koulukuljetusanomus -lomakkeella.

Koulukuljetus järjestetään seuraavin perustein (Ranuan kunnan koulumatkaopas):

 1. kun koulumatka on yli 5 km
 2. E – 3 luokkalaisille, kun koulumatka on yli 3 km
 3. Esioppilaille, kun oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- tai iltapäivähoitoa.
 4. kun lääkärintodistuksella on todistettu oppilaan tarvitsevan kyyditystä
 5. koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Vaarallisuuden määrittelyssä käytetään ensisijassa Koululiitu-ohjelmaa sekä toissijaisesti poliisin lausuntoja.
 6. 4–6 –luokkalaisille 4–5 km:n koulumatkalta. (Sivistyslautakunnalla on 5 % harkintavalta matkan pituuden osalta.)
 7. 4–6 –luokkalaisille 3–5 km:n koulumatkalta niinä koulupäivinä, kun pakkasta on aamulla yli -15 °C.

Maksuton kuljetus voidaan järjestää esikoululaisille alle 3 km:n matkalle asiantuntijalausuntojen perusteella (lääkärin tai vastaavan ja/tai poliisiviranomaisen antaman asiantuntijalausunnon perusteella).

Esi-, 1 ja 2 luokkien oppilaat haetaan taksilla yli kilometrin pituisen ajokuntoisen, talvella

auki pidetyn pistotien varrelta. Esioppilas haetaan turvallisuuden (asiantuntijan lausunto)

niin vaatiessa kotipihasta. Tästä päätöksen tekee sivistyslautakunta. Jos samalla suunnalla asuu vanhempia oppilaita, heidät voidaan kuljettaa, mikäli taksaluokka ei muutu. Vastaava kilometrimäärä 3-9 luokkien oppilaiden, lukiolaisten ja ammattikoululaisten osalta on

yli 2 km.

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

 • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
 • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

 • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
 • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628