Etusivu / Lukio ja II aste
Palvelun asiointikanavat

Lukiokoulutus

Ranuan lukio tarjoaa laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta. Opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä siten, että se tukee opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskokeissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Ranuan lukiossa opiskelee vuosittain n. 60 opiskelijaa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lukioon voi hakea yhteishaussa ja valinta tapahtuu valtakunnallisessa hakumenettelyssä. Lukiokoulutukseen pyrkivällä on oikeus hakeutua haluamaansa oppilaitokseen.

Lukiokoulutukseen voi päästä henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan painavasta syystä ottaa myös henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoissa suoriutumiseen.

Ranuan lukioon voi hakea opiskelemaan myös kesken lukuvuoden.

Opiskelijaksi ottamisesta päättää lukion rehtori.

Lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja hakutoiveita. Ranuan lukion opiskelijavalinnassa keskiarvoraja on 7,00.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Lukiokoulutus on maksutonta. Ranuan lukio lainaa oppikirjat opiskelijoiden käyttöön, lukuun ottamatta taulukkokirjaa, kielten kielioppikirjoja ja laskimia. Ranuan kunta kustantaa koulumatkan ranualaisille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Lukiolla on käytössään kannettavia tietokoneita, joita opiskelijat voivat käyttää koulupäivien aikana opiskeluun sekä ylioppilaskokeiden suorittamiseen. Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tarjotaan maksuton ateria läsnäoloa edellyttäviltä päiviltä.

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714
Lukio tiedottaa
Ranuan lukion alustava kurssitarjotin lukuvuodelle 2024-2025