Ranuan uudet opetustilat tukevat lasten ja nuorten luontoyhteyttä


Ranuan uusi yläkoulu-lukio valmistuu lokakuussa 2024. Modernit tilat sijaitsevat Monitoimikeskus Kerkän vieressä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yläkoulu-lukiossa huomioidaan oppilaiden suhde luontoon sekä kuntastrategian mukaiset maltilliset ryhmäkoot.


Yläkoulu tarjoaa opetusta neljässä rinnakkaisopetusryhmässä kaikilla luokka-asteilla 7–9. Lukiossa opiskelijoita on 22 ikäluokkaa kohti. Kaikilla oppiasteilla toteutetaan luontolähtöistä pedagogiikkaa, joka kehittää oppilaiden minäkuvaa. Ranualla tavoitteena on, että oppilaat voivat kokea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi.

Luonto näkyy yläkoulu-lukion arkkitehtuurissakin, sillä koulun rakentamisessa on käytetty lehtikuusta, joka tukee lappilaista luonnonmaisemaa. Koulun ikkunoista aukeaa metsä- ja järvimaisema.
Jos video ei näy, katso havainnevideo Ranuan yläaste-lukiosta osoitteessa: https://youtu.be/c_nkKDbHJms?si=4BjuzLbXAHoHj4A2.
Välineitä yrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen

Ranualla luonto on vahvasti kiinni myös opetussisällöissä. Perusopetuksen lisäksi Ranuan yläkoulun ja lukion kurssien teemoina toistuvat luonto ja yrittäjyys. Paikallisten luontokokemusten rinnalla kulkee kansainvälisyys. Kurssien ja oppituntien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan opiskelijoiden omat kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohteet.

Ranuan yläkoulun luonto- ja yrittäjyysaiheiset kurssit tarjoavat monipuolista opetusta ja tutustuttavat oppilaat luontoretkien kautta metsäluontoon ja erätaitojen harjoitteluun. Valinnaisaineissa on mukana kaksi opettajaa ja mahdollisesti myös koulunkäynninohjaaja, mikä mahdollistaa oppilaiden jakaantumisen pienempiin ryhmiin tarpeen mukaan.

Lukion kurssitarjontaan kuuluu yhteensä 11 valinnaista kurssia; muun muassa luontovalokuvausta, luontopalvelu- ja eräopastaitoja sekä yrittäjämatematiikkaa. Valittavana on myös palvelumuotoilua ja asiakaspalvelua vierailla kielillä.

Kurssitarjonnalla tuetaan nuorten kasvua pitkällä tähtäimellä. Kun lukiolaiset lähtevät aikuistuttuaan ulkopaikkakunnalle tai maailmalle, on heillä sieltä palattuaan valmiudet ryhtyä yrittäjiksi Ranualla.


Ylaaste-lukio_alakerran_aula.jpg

Koulun “jättiläisen portaita” voi käyttää tarvittaessa katsomona.


Monikäyttöiset tilat

Uusi koulurakennus tarjoaa tilat yli 200 yläkoulun ja lukion oppilaalle sekä henkilökunnan jäsenelle. Tiloissa on luokat aineenopetukselle ja erityisopetukselle, eriyttämisen tilat sekä aula- ja käytävätiloja, jotka toimivat myös oppimisympäristöinä.

Kotitalouden, kuvataiteen, median ja käsitöiden opetukseen on suunniteltu erilliset tilat. Rakennuksen tilavan aulan “jättiläisen portaat” taipuvat tarvittaessa katsomoksi, jolloin aulaa voi käyttää suurena yhteisöllisenä tilana.

Pihapiirissä oppilaiden käytössä on kota sekä erätarvikevarasto, josta löytyy muun muassa puolijoukkueteltan kuivaustila. Opettajilla on käytössä modernit opetusvälineet.

Lisäksi yläkoulu-lukio yhdistyy tilojen vieressä olevaan Monitoimikeskus Kerkkään niiden väliin tulevalla yhdyskäytävällä. Kerkän ruokasali, liikuntasali, musiikkiluokka ja käsityötilat ovat myös yläkoulun ja lukion käytössä.

Iltaisin yläkoulu-lukion tilat sopivat kansalaisopiston toimintaan, kerhotoimintaan ja muihin koulun ulkopuolisiin tapahtumiin. Ulkopuoliset toimijat voivat vuokrata koulun tiloja hyvinvointilautakunnan linjaamien periaatteiden mukaisesti.


Karttakuva_Ranuan_koulualueesta.jpg

Ranuan uuden koulun alueelta löytyy muun muassa kirjasto, yläkoulu, lukio, alakoulu ja kota.


Vanhemmat mukana opintiellä

Yläkoulu-lukion oppilaiden vanhempia tiedotetaan yläkoulun ja lukion asioista Wilman kautta. Wilmassa on myös tiedotteita, joita pääsee lukemaan ilman tunnuksia osoitteessa: https://ranua.inschool.fi/.

Oppilaiden vanhempien toivotaan osallistuvan vuosittaisiin koti–koulu-tapahtumiin ja huoltajailtoihin. Niissä 7. luokkalaisten kanssa tutustutaan valinnaisaineisiin, kun taas 8. ja 9. luokkalaisten kanssa suunnataan katseet tulevaisuuteen eli jatko-opintoihin.

Ranualla toimii vanhempainyhdistys. Se kokoaa koulun vanhemmat yhteen, tarjoaa heille keskustelufoorumin, toimii vaikutuskanavana sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainyhdistys lähtee liikkeelle kouluyhteisön ja paikkakunnan tarpeista ja toimii koulun kaikkien lasten ja nuorten hyväksi. Koska toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikille vanhemmille, muodostuu toiminnan suuntakin vanhempien valitsemalla tavalla.
Opintie Ranualla
Kiinnostuitko Ranuan kasvatuskulttuurista? Haluatko kuulla lisää toimintatavoistamme tai uusista opetustiloista?
Lue lisää
Uutisia koulusta ja päiväkodista