Esiopetus

Lapsesi saa esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista kirkonkylän alakoululla tai Kuhan koululla. Toiminta perustuu valtakunnalliseen esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen Ranuan esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia lukuvuodessa, n. 4-5 tuntia neljänä päivänä viikossa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen johtaja lähettää kaikille esiopetuksen aloittaville lapsille ilmoittautumislomakkeen postitse.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628