Esiopetus

Lapsesi saa esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista kirkonkylän alakoululla tai Kuhan koululla. Toiminta perustuu valtakunnalliseen esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen Ranuan esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia lukuvuodessa, n. 4-5 tuntia neljänä päivänä viikossa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetukseen ilmoittaudutaan Daisy järjestelmässä. Daisy järjestelmän käyttäminen vaatii, että teillä pitää olla käytössä toimiva sähköpostiosoite ja mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen.

Toimi näin:

  1. Lataa puhelimeesi DaisyFamily sovellus Android tai iPhone puhelimen omasta sovelluskaupasta tai mene osoitteeseen https://ranua.daisyfamily.fi
  2. Tunnistaudu vahvan tunnistautumisen avulla, ilmoita lapsesi esiopetukseen.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628