Ranualle on laadittu kolme asemakaavaa: Ranuan kirkonkylän asemakaava, Eläinpuiston asemakaava ja Suhangon kaivosalueen asemakaava. Kaavojen pinta- ala on yhteensä 876 ha ja rakennusoikeutta on yhteensä 526 194 m2.

Kirkonkylän alkuperäisen asemakaavan on laatinut Otto I. Meurman. Kaava on vahvistettu 23.12.1966 ja sitä on muutettu ja laajennettu useasti:

 Asemakaavan itäosan laajuus on 156 ha ja rakennusoikeutta sillä on 84246 m2. Itäosan kaavan muutos on hyväksytty 10.5.2006.

Asemakaavan länsiosan laajuus on 267 ha ja rakennusoikeutta sillä on 198801 m2. Kaavan muutos on hyväksytty 5.6.2008 ja siihen on tehty Jukolan osalta pieni kaavamuutos, joka on hyväksytty 15.11.2010. Kolomaan osan kaavan muutos on hyväksytty 2.6.2014.

Keskustan alueella asemakaavan laajuus on 60 ha ja rakennusoikeutta sillä on 68893 m2.  Kaavan muutos on hyväksytty 19.3.2007.

Keskustan alueen kaavaan on tehty pieni muutos kortteleihin 50 ja 70. Muutos on hyväksytty 6.6.2016. Ns. virastotien asemakaavan muutos löytyy oikealla olevasta valikosta.

Eläinpuiston asemakaava on hyväksytty 14.3.2011. Eläinpuiston asemakaavan laajuus on 93 ha ja rakennusoikeus on 24254 m2.

Suhangon kaivosalueen asemakaava on hyväksytty 10.6.2013. Asemakaavan laajuus on 300 ha ja rakennusoikeus on 150 000 m2.

Kaavamääräykset eroavat osa-aluettain, joten ne tulee tarkistaa kunkin alueen kohdalta. Osa-alueet ovat Keskusta - Multilahti, itäosa, länsiosa ja Kolomaa.