Vireillä olevat kaavat


Vireillä ja suunnitteilla olevat kaavat

MAAKUNTAKAAVAT

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusvaihe on parhaillaan käynnissä.

ASEMAKAAVAT

 Ranuan kunta asettaa nähtäville seuraavat asemakaavaluonnokset:

- Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 120
- Simojärven kalasataman alueen asemakaava


Kaavojen luonnosvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä 27.2.-31.3.2020 välisenä aikana Ranuan kunnantoimistolla, Keskustie 34 ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Maanomistajat, osalliset ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavat saattavat huomattavasti vaikuttaa, voivat jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 31.3.2020 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan asemakaavan muutos korttelissa 120” tai "Ranuan asemakaavan muutos".

Kaavaluonnoksista pidetään infotilaisuus 3.3.2020 klo 18 alkaen Ranuan seurakuntatalolla.

Ranualla 27.2.2020 kunnanhallitusRanuan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Ranuan kunnan rakennusjärjestyksen uusimisen ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä 27.2.-31.3.2020 välisenä aikana Ranuan kun-nantoimistolla, Keskustie 34 ja www.ranua.fi -sivuilla: http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Asuminen,-rakentaminen,-kaavoitus-ja-ymparisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Vireilla-olevat-kaavat

Rakennusjärjestysehdotuksesta voi jättää kirjallisen mielipiteensä (muistutuksen) asiassa 31.3.2020 klo 15.00 mennessä os. Ranuan kunta, tekninen osasto, Keskustie 34, 97700 Ranua. Kuoreen merkintä "Ranuan kunnan ra-kennusjärjestyksen uusiminen".

Ranualla 27.2.2020 kunnanhallitus

 

YLEISKAAVAT

Tällä hetkellä yleiskaavoja ei ole vireillä