Liikenneturvallisuus


Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet:

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi liikenteessä.  Perinteisesti liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet näkyvät eri osapuolten toteuttamina katuympäristöön kohdistuvina parannuksina. Niiden lisäksi keskeisessä asemassa ovat liikkujat, joiden päivittäiset toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi liikenneturvallisuuteen. 

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät:

Työryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan liikkujien liikenneturvallisuustietämykseen, asenteisiin ja oman liikkumisen riskien tunnistamiseen.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on:

1. Toteuttaa erilaisia liikenneturvallisuutta edistäviä kampanjoita ja tilaisuuksia vastata sille erikseen osoitettuihin lausuntoihin, palautteisiin ja aloitteisiin

2. Tuoda esille havaitsemansa liikenneturvallisuuspuutteet ja ohjata ne vastuutahojen tietoon 

3. Seurata jatkuvasti liikenneturvallisuustilannetta, pitäen sisällään: onnettomuudet, kampanjoissa ja tilaisuuksissa tavoitetut liikkujaryhmät, mediassa käydyt keskustelut ja asukkaiden kokema liikenneturvallisuus 

4. Varmistaa, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon kunnan toiminnoissa 

5. Tarjota työntekijöille riittävät tiedot, jotta he voivat omaksua turvallisuustyön osaksi normaalia työtään ja hyödyntää tietämystään myös asiakastyössä  jakaa tietoa liikenneturvallisuudesta

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma.pdf