Lomatontit Simojärven eteläosassa

Ranuan kunta myy lomatontteja Simojärven eteläosasta Simontaipaleen alueelta. Liitetiedostojen mukaiselta rantaosayleiskaava-alueelta myydään yhteensä 31 lomatonttia varausjärjestyksessä.

Tontit on lohkottu omiksi tiloiksi ja alueelle on rakennettu tiet ja vesijohdot kunnan toimesta. Sähköliittymän tontilla saa verkkoyhtiön ilmoituksen mukaan normaalilla liittymämaksulla.

Lomatonttialueen tonteilla on pinta-alan mukainen osuus Saarijärven jakokunnan vesiin, joita on Simojärven eteläosan lisäksi Koirajärvi, Hietajärvi, Saunajärvi, Saarijärvi ja Ojajärvi. Lomatonteilla on uimaranta ja venevalkamaoikeus Simojärveen, Koirajärveen ja Hietajärveen kiinteistörekisterissä osoitetuihin paikkoihin. Lisäksi alueelle on tieoikeus olemassaolevan ja rakennettavan tieyhteyden kautta.

Läheisellä Impiön kylällä on hiihtolatu, jota pidetään yllä kunnan toimesta. Lisäksi alueen tonttialueen vierellä sijaitsee Ranua - Posio -moottorikelkkareitti. 

Simojärven eteläkärjessä Taipaleenlahdessa on pienvenesatama. Satamapaikat veneille vuokrataan kunnantoimistolla tekniseltä osastolta.

Kartat, myyntihinnat ja muut kaupan ehdot liitetiedostoissa oikealla.

Varausehdoissa mainittu rakentamisvelvoite ei koske myytäviä lomatontteja ellei esimerkiksi kampanjamyyntiehdoissa muuta todeta.

Lomatontteja Simojoen rannalta, Äijänkankaan ranta-asemakaava

Kullekin tontille saa rakentaa enintään yhden lomarakennuksen ja kaksi siihen toiminnallisesti liittyvää talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 kerros-m2.

Lomatonteilla on (sisältyy hintaan):

- tontit on lohkottu omiksi tiloiksi
- alueelle on tieyhteys
- alueen läheisyydessä on vesi- ja sähköjohto

Simojoen lomatonttien pinta-alat ovat n. 0,2828 - 0,3996 ha.


Lisätietoa:
Risto Niemelä
puh. 040 704 9623

Jenna-Riikka Kouva
puh. 040 635 2505
etunimi.sukunimi(at)ranua.fi
 
Lisäinfo Simojoki