Rakennusvalvonnan lomakkeet


Ohessa rakennusvalvonnan lomakkeita. Lupahakemuksella haetaan rakennuslupaa, toimenpidelupaa, maisematyölupaa, purkamislupaa, sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Rakennusluvan ja toimenpideluvan liitteeksi tarvitaan seuraavat lomakkeet: vastaava työnjohtaja, naapurin kuuleminen, rh1, rh2 ( rh2 täytetään silloin jos rakennuksessa on kaksi tai useampi asunto tai asuntohin tehdään muutoksia ).  Rakennuslupaan tarvitaan liitteeksi myös todistus tontin hallinnasta, karttaote 1: 10 000 ja pääpiirustukset.  Lämpimiltä rakennuksilta edellytetään myös energiatodistusta ja E- luvun laskentaa.

Rakennuksen purkuluvan tai purkuilmoituksen yhteydessä täytetään RK9 lomake.

Rakennustyön tarkastusasiakirja täytetään rakennustyön edetessä ja se luovutetaan täytettynä lopputarkastuksen yhteydessä.

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä tulee jokaisella kiinteistöllä olla täytettynä.  Selvitys säilytetään kotona eikä sitä lähetetä rakennusvalvontaan.  Selvitys ei ole uuden jätevesijärjestelmän suunnitteluasiakirja vaan uuteen jätevesijärjestelmään suunnitelmat ja asiakirjat laatii pätevä suunnittelija.