Kirjaston ja koulun yhteistyö


Kirjasto ja koulu

HUOM! Koronatilanteesta johtuen otamme kirjaston tiloihin ainoastaan yhden luokan kerrallaan. Näin pystymme paremmin pitämään huolta kaikkien kirjaston käyttäjien turvallisuudesta (mm. turvavälit), sillä kirjastossa on usein muita asiakkaita saman aikaisesti. Ilmoitathan siis luokkakäynnistä aina kirjastoon, p. 0400 949 319

Kirjaston ja koulun yhteistyö  on luontevaa asiantuntemuksen vaihtoa.
Kirjasto tarjoaa aineiston ja tiedonhallinnan asiantuntemuksensa kouluille ja koulu pedagogisen osaamisensa sekä koulumaailman käytännöt kirjastolle.
Kirjasto tarjoaa mm. kirjastonkäytön opetusta ala- ja yläkoululaisille,  tiedonhallintataitojen ja tiedonhaun opetusta sekä kirjavinkkausta.
Kirjasto voi pyynnöstä laatia myös kirja- ja materiaalipaketteja eri aiheista opetuksen tueksi.
Yhteistyö perustuu koulun ja kirjaston yhteistyösopimukseen, jossa määritellään  tavoitteet eri luokka-asteille.
Koululuokka voi vierailla kirjastossa tai kirjastonhoitaja voi tulla koululle.  Myös kirjastoautossa yhteistyö toteutuu samoin periaattein.

Varaa aikaä tästä, tai voi myös sopia puhelimitse.

Ohjeet kirjastovierailua varten opettajille
Suunnittele vierailun sisältö yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Kerro, mitä toivot. Kirjavinkkausta, opastusta, tiedonhakua...? Voitko kytkeä kirjastovierailun opetussuunnitelmaan?
Varaa vierailuaika hyvissä ajoin ennakkoon ja ilmoita myös peruuntumisesta kirjastoon.

Keskustele oppilaiden kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä. Opettajan oma esimerkki merkitsee paljon - ole innostunut! Muistuta oppilaita, että kirjastokortti on oltava mukana.

Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla ja myös silloin, kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaista. Jos opettaja ei ole läsnä, niin vierailu peruuntuu.

Opettaja vastaa siitä, että oppilaat osaavat käyttäytyä kirjastovierailulla ja kirjastonhoitajan vieraillessa koululla. Keskustele asiasta oppilaiden kanssa etukäteen.

Kouluille oheislukemistoja
Ranuan kirjastolla on lainattavissa oheislukemistosarjoja luokille. Lainattavia nimekkeitä on 15 kpl ja kutakin kirjaa 10 - 24 kpl. Kysy lisää kirjastosta!

Rovaniemen kaupunginkirjaston oheislukemisto tarjoaa kirjasarjoja Lapin kouluille opetuskäyttöön. Oheislukemisto sisältää noin 200 valmista kirjapakettia eri luokka-asteille.
Oheislukemistoja voi tilata Rovaniemeltä: http://osku.rovaniemi.fi/users/login . Kirjat toimitetaan Ranuan kirjastolle, josta opettaja noutaa ne koululle. Oheislukemiston käyttö on ilmaista, kunhan kirjat palautuvat ajallaan. Lisätietoja:  oheislukemisto(at)rovaniemi.fi, p. 040 657 3149