Kirjastonkäytön opetus


Kirjastonkäytön opetus

Kirjastonkäytön opetus sisältyy uuteen opetussuunnitelmaan. Kirjastonkäytön opetusta annetaan koululaisille siten, että uudet ekaluokkaiset tulevat kirjastoon heti syyslukukauden alkaessa ja eskarit myöhemmin syksyllä.

Ensimmäisellä kirjastokäynnillä tutustutaan kirjastoon, opitaan lainaamaan ja käsittelemään kirjoja oikein. Niille, joilla ei vielä ole kirjastokorttia, tehdään sellainen.  Kirjastokortin saamiseksi tulee koululaisen vanhemmilta pyytää allekirjoitus ilmoituslomakkeeseen.

Toinen käynti tehdään talvella kun on opittu hieman lukemaan.  Nyt opitaan löytämään itselle sopivaa mieluista luettavaa.  Käynnillä vinkataan myös muutama ikäkaudelle sopiva kirja.

Yläkouluun siirtyneille annetaan kirjastonkäytön opetusta samoin alkusyksystä.  Kerrataan kirjastonkäytön perusasioita ja käytäntöjä. Opetellaan myös löytämään sopivaa lukemista tietokannasta.

Kirjastonkäytön opetusta annetaan tarvittaessa myös henkilökohtaisesti kaikille kirjaston asiakkaille.  Voit varata ajan henkilökohtaiseen kirjastonkäytön ohjaukseen.