Kirjavinkkaus


Kirjavinkkaus
Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttamista kertomalla kirjoista niin mielenkiintoisesti, että se herättää lukuhalun.

Lukuharrastuksen edistäminen edistää myös lukunopeutta, laajentaa käsitevarastoa ja rikastaa luovaa mielikuvitusta. Lukeminen edistää näin myös muuta oppimista. Mieleinen kirja on myös hyvä toveri, joka tarjoaa samastumisen kohteita ja välineitä arjen hallintaan.  Lukukokemuksia on kiva jakaa toisilleen.

Luokkien toivotaan osallistuvan kirjavinkkaukseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  Kirjavinkkaus on myös heräte vapaaehtoisen kirjallisuusdiplomin suorittamiseen.

Kirjavinkkaukseen varataan aika hyvissä ajoin etukäteen (vähintään 3 viikkoa ennen) ottamalla yhteys kirjastoon.  Yhteydenottopyynnössä tulee mainita luokka-aste, oppilaiden lukumäärä ja tyttö-/poika -jakauma.  Suositeltavinta on  ajoittaa vinkkauspyynnöt kirjaston tarjoamiin aikatauluihin.

Myös muut yhteisöt voivat pyytää kirjavinkkausta esimerkiksi aiheittain.