Tiedonhallintataitojen opetus kirjastossa


Tiedonhallintataitojen opetus
Kirjasto järjestää tiedonhallintataitojen opetusta alakoululaisille kolmannella ja viidennellä luokalla.  Yläkoululaisille  opetusta järjestetään seitsemännen luokan keväällä ja yhdeksännen luokan syksyllä. Opettajat ottakaa yhteyttä kirjastoon, jos haluatte luokallenne tiedonhallintataitojen opetusta.

Tavoite on, että kaikilla Ranuan peruskoululaisilla on hyvät tiedonhallintataidot peruskoulun päättyessä ja siirryttäessä seruaavalle kouluasteelle.

Tiedonhallintataitojen ohjausta voidaan järjestää sekä koulussa että kirjastossa.  Opettajan tulee olla läsnä opetuksessa.

Edistyneempiä harjoituksia tehdään myös lukiolaisille.
Tiedonhallintataidot ovat kansalaisyhteiskunnan perustaitoja ja opetuksen tulisi läpäistä kaikki oppiaineet.  Siten ohjauksenkin voi toteuttaa minkä tahansa oppiaineen yhteydessä.

Tiedonhallintataitojen ohjauksessa opitaan hakemaan tietoa eri tietolähteistä ja tietokannoista, arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja soveltamaan niitä omaan oppmiseen.

Huom. Toistaiseksi kirjasto järjestää näitä opetuksia vain tilauksesta.