Kirjaston käyttösäännöt


Kirjaston käyttöoikeus ja säännöt

Kirjastoa voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä.

Asiakkaan vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus kirjastokortin hankkimiseen ja huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä asiakastunnuksen ja salanumeron käytöstä.
Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon tai kirjastoautoon.  Kadonneen kortin tilalle voi lunastaa uuden kortin todistettuaan henkilöllisyytensä ja maksamalla uudesta kortista voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Kielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut.
Kirjaston sääntöjen rikkominen voi aiheuttaa käyttöoikeuden menetyksen. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan.

Myöhästyminen

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta menee myöhästymismaksu. Lisäksi asiakkaalla turmeltuneesta aineistosta peritään korvaushinta. Turmeltunut aineisto jää korvauksen jälkeen asiakkaalle lukuun ottamatta videoita (DVD), joiden korvaushinta sisältää myös tekijänoikeusmaksun ja jää siksi aina kirjastolle.

Lasten aineistosta ei mene myöhästymismaksua DVD- ja CD-ROM-levyjä lukuun ottamatta.
Muistutuksen lähettämisestä peritään maksu.

Perintään siirretystä palauttamattomasta lainasta laskutetaan perintäkulut. 

Hankintaehdotukset:

Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kokoelmien kehittämiseksi.
Kirjasto ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Tietosuoja
Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannoissa
(Henkilötietolaki 523/1999, 10 §).

Rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjastossa.

Ranuan sivistyslautakunta 18.12.2007 § 158.

Kirjaston omat tietosuojaselosteet