Kirjaston kotiseutuaineistot


Ranuan kirjaston kotiseutukokoelma

Voit hakea Ranuan kirjaston kotiseutuaineistoa kirjaston tietokannasta.

Aineiston hankinta

Kirjasto hankkii kotiseutukokoelmaan ranualaisten tuottamaa tai Ranuasta kertovaa aineistoa. Kirjastolle voi tarjota aineistoa tai tehdä ehdotuksia kotiseutukokoelmaan hankittavasta aineistosta. Yksityisen henkilön tai yhteisön luovuttaessa aineistoa kotiseutukokoelmaan, tehdään luovuttajan kanssa luovutuskirja, jossa aineiston käsittely- ja käyttöoikeus annetaan kirjastolle. Aineiston ottamisesta kotiseutukokoelmaan ja sen käytöstä sovitaan tarvittaessa jokaisen luovuttajan kanssa erikseen. Kotiseutukokoelmaan otetaan aineistoa kirjaston oman harkinnan mukaan.

Aineiston käyttö

Kotiseutuaineistoa säilytetään varastossa kotiseutukokoelmassa, josta aineistoa ei lainata, mutta siihen voi tutustua kirjaston tiloissa. Kirjasto toimii aineiston suhteen kuten muunkin aineiston kanssa. Kotiseutukokoelmasta puuttuvat sellaiset teokset, joita kirjasto on voinut hankkia vain yhden kappaleen lainausta varten.

Kotiseutuaineisto:

1)      Kaunokirjallisuus  
a) kirjan aihe, henkilöt tai tapahtumat liittyvät Ranuaan
b) kirjailija on syntynyt tai asuu Ranualla
c) teos on muutoin paikallisesti huomattava

2)      Tietokirjallisuus
a) teos käsittelee Ranuan historiaa, luontoa, kulttuuria, talouselämää jne.
b) teos käsittelee ranualaisia henkilöitä
c) kirjailija on ranualainen tai syntynyt Ranualla ja elänyt huomattavan osan elämästään paikkakunnalla

3)      Lehdet
a) paikallislehdet, jotka ilmestyvät Ranualla
b) lehdet, joissa on huomattavan pitkä artikkeli tms., joka käsittelee Ranuaa
c) Ranuaan liittyvät lehtiartikkelit sanomalehdistä (lehtileikkeet)

4)      Pienpainatteet
a) Ranuaa koskevat tai Ranuan alueeseen liittyvät pienpainatteet, esim. matkailuesitteet (kaupallisia tarjousesitteitä yms. ei säilytetä)

5)      Käsikirjoitukset ja yksityiset kokoelmat
a) ranualaisten henkilöiden kaunokirjalliset käsikirjoitukset, myös pöytälaatikkokirjailijoiden käsikirjoitukset, jotka on luovutettu kirjastolle
b) ranualaisten henkilöiden keräämät huomattavat kokoelmat (kirjeitä yms.)
c) Ranuaa koskevat tai ranualaisten tekemät opinnäytteet, jotka saadaan
d) muutoin huomattavat teokset, esim. sisältää ranualaisen tekemiä käsikirjoitusmerkintöjä tai huomattavan omistuskirjoituksen
e) virallisia pöytäkirjoja, kirjeitä ja käsikirjoituksia ei kerätä, ne kuuluvat arkistoon

6)      AV-aineisto
a) ranualaisten tuottama musiikki eri aineistomuodoissa
b) Ranuaan liittyviä valokuvia, joita ei voida säilyttää muualla
c) muuta AV-aineistoa (dioja, elokuvia, mikrofilmejä, ääninauhoja yms.), jotka liittyvät Ranuaan tai ranualaisiin henkilöihin

7)      Muu aineisto
a) Ranuan alueen kartat
b) muutoin paikallisesti arvokas aineisto, jota ei voida säilyttää muualla