laki ja oikeusturva


Etusivu / Kuntalaiselle / Laki ja oikeusturva

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt vuoden 2009 alusta kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.


 
Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen on siirtynyt 1.1.2019 lukien oikeusaputoimistoille.

Tuoteturvallisuusvalvonta

Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tavaraan tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö koskee sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja.

Jos epäilet, että jokin käyttämäsi tavara tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydellesi tai omaisuudellesi, ota yhteys  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

 
Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta siirtyi vuoden 2009 alussa kunnilta valtiolle. Ranuan alueen yleisen edunvalvonnan palvelut tuottaa Rovaniemen oikeusaputoimisto. Yhteystiedot Rovaniemen edunvalvontayksikkö, Ruokasenkatu 4 B, 2. krs, 96200 Rovaniemi. Lisätietoja löytyy Rovaniemen oikeusaputoimiston kotisivuilta: https://oikeus.fi/edunvalvonta/lapinedunvalvontatoimisto/fi/index.html