Osallistu ja vaikuta


Etusivu / Kuntalaiselle / Osallistu ja vaikuta
Osallistu ja vaikuta

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääsee parhaiten vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kun lopullinen päätös asiasta on tehty, ovat vaikuttamiskeinot jälkikäteisiä ja rajallisia. Kunnan kehittämiseen osallistuminen edellyttää asukkailta aktiivisuutta.

Kuntalain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kuntalaissa säädetään valtuustosta, kansanäänestyksestä ja asukkaiden oikeudesta muutoen osallistua ja vaikuttaa kunnan hallintoon. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja,
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa,
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin,
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun,
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa,
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

  • Äänestä
  • Kysy ja keskustele
  • Tee aloite
  • Seuraa päätöksentekoa
  • Anna palautetta

Lisätietoa saat kuntalaisen vaikuttamisoppaasta, Vallakkaasta, Kunnat.net sivuilla.