Eduskuntavaalit 2019


Etusivu / Kuntalaiselle / Osallistu ja vaikuta / Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Vaalipäivän äänestys
Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Äänestyspaikkana on Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, 97700 Ranua.

Ennakkoäänestys
Ranuan kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, seuraavasti:
ke-to  3.-4.4.2019 klo 11-17
pe 5.4.2019 klo 11-20
la-su 6.-7.4.2019 klo 11-14
ma 8.4.2019 klo 11-17
ti 9.4.2019 klo 11-20

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan hyvinvointikeskuksessa/osasto, Palvelutalo Rantakodilla ja Attendo Sisu hoivakodissa toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 2.4.2019 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/ keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 3.4.-9.4.2019 kuuluvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Kotiäänestyslomake: Kotiäänestyslomake.pdf

Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä
Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. 

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. 

Eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 27.3.2019 siten, että vaalimainostelineet pystytetään Keskustie 1, S-Marketin puoleiseen päähän ja Keskustie 34, Hilla-Marketin puoleiseen päähän.

Ranuan kunta
Keskusvaalilautakunta
Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua
kirjaamo(at)ranua.fi