Europarlamenttivaalit 2019


Etusivu / Kuntalaiselle / Osallistu ja vaikuta / Europarlamenttivaalit 2019

Seuraavat Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2019. Vaalien toimittamisajanjakso on 23.-26.5.2019, jona aikana kunkin jäsenvaltion on järjestettävä vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5. ja ulkomailla 15.-18.5.

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 RANUAN KUNNASSA

Vaalipäivän äänestys
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20. Äänestyspaikkana on Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, 97700 Ranua.

Ennakkoäänestys
Ranuan kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Ranuan kunnankirjasto, Kirkkotie 7, seuraavasti:
15.-16.5.2019 klo 11-17
17.5.2019 klo 11-20
18.-19.5.2019 klo 11-14
20.5.2019 klo 11-17
21.5.2019 klo 11-20

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ranuan hyvinvointikeskuksessa/osasto, Palvelutalo Rantakodilla ja Attendo Sisu hoivakodissa toimitettavasta erityisestä ennakkoäänestyksestä (laitosäänestys) vaalitoimikunta tiedottaa erikseen mainittujen laitosten ilmoitustaululla. Näissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 14.5.2019 ennen klo 16 joko kirjallisesti osoitteella Ranuan kunnan keskusvaalilautakunta, Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua tai puhelimitse numeroon 040 709 1445/keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta ja kunnan verkkosivuilta www.ranua.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Äänestäjän on äänestyspaikalla varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä joko poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Kotiäänestyslomake.pdf

Lue lisää: https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit