Kuntalaisaloite


Ranua mukana Kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Ranuan kunnassa on otettu käyttöön oikeusministeriön ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi -palvelu, jossa kuntalaisaloitteita voi tehdä sähköisenä. Palvelun käyttö on maksutonta.

Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia ja niitä voi seurata kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Lisätietoja www.kuntalaisaloite.fi -sivuilla.