Ikäihmisten palvelut


Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on hyvän elämänlaadun turvaaminen ikäihmisille tukemalla itsenäistä ja turvallista elämää sekä heidän toimintakykynsä ylläpitämistä ja parantamista. Tavoitteena on antaa ikääntyneille kunkin yksilöllistä tilannetta ja tarpeita vastaavaa tukea ja hoitoa.

Ikäihmisten itsenäisen asumisen tukeminen omassa kodissaan on palvelujen ensisijainen tavoite. Kotihoidolla, omaishoidontuella sekä erilaisilla tukipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut ikäihmisen kotiin. Palveluasuminen on vaihtoehto kotona asumiselle, jos palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla. Laitoshoitoon turvaudutaan, kun sairaudet ja hoidon tarve sitä vaativat.
Yhteystiedot
Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotisairaanhoito
Sairaanhoitaja

Päivi Haapala
0400 179 158
etunimi.sukunimi@ranua.fi