Kotihoidon avulla ikäihminen elää itsenäistä ja virikkeellistä elämää kotona omaisten ja muiden läheisten turvin.

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön palvelutarpeita.

Kotihoitoon sisältyy kotipalvelut tukipalveluluineen ja kotisairaanhoito.
Yhteystiedot
Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotisairaanhoito
Sairaanhoitaja

Päivi Haapala
0400 179 158
etunimi.sukunimi@ranua.fi