Kotipalvelu on henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa, johon kuuluu lääkehoito, ravinnonsaannin turvaaminen, perushygienian ylläpito ja henkilökohtainen turvallisuus sekä sosiaalisia suhteita ja kuntoutumista tukevia toimintoja.

Asiakkaan tarpeen mukaan kotipalvelut voidaan myöntää  tilapäisenä tai säännöllisenä kotipalveluna.

Säännöllinen kotipalvelu perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Maksut määräytyvät palvelujen käyntikertojen ja tuntien määrän sekä asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Yhteystiedot

Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotiin vietävät palvelut:
Kirkonkylä/Seniorikoti
Sairaanhoitaja Hillevi Illikainen
040 621 2070
etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kirkonkylä kotihoito I
040 561 9872
Kirkonkylä kotihoito II
040 744 0638
Kirkonkylä kotihoito III
040 194 7606
Seniorikoti
040 167 7841

Vanhustentalot
Sairaanhoitaja Salla Laivamaa
040 723 9919
etunimi.sukunimi@ranua.fi
Vanhustentalot kotihoito I
040 739 6723
Vanhustentalot  kotihoito II 0400 772 397
Vanhustentalot kotihoito III
040 167 7904
Kotihoidon kiertävä hoitaja
040 761 0979
Turvapuhelin vastaava
040 513 4475
Siivooja
040 180 0782
Vanhustentalot, keittiö
040 355 9446
Kiinteistönhoitaja
Aulis Illikainen
040 867 0299
Toimiva kotihoito- hanke
teknologia vastaava
Heli Kanerva
040 194 7622
etunimi.sukunimi@ranua.fi