Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Kunta myöntää omaishoidontukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa. Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti, hakemukset käsitellään SAS- moniammatillisessa työryhmässä.

Omaishoitajan vertaistuki
Omaishoitajien vertaistukiryhmä tukee omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeinen keskiviikko Marjaniemessä klo 13–15.

Yhteystiedot
Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotisairaanhoitaja
Päivi Haapala
0400 179 158
etunimi.sukunimi@ranua.fi