Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Palveluasumisen tavoitteena on hyvä ja turvallinen vanhuus kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten palvelujen turvin. Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisessa asuvat rinnastetaan pääsääntöisesti kotona asuviin.

Tehostetun palveluasumisen myöntämisen perusteena on, että asiakas ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidolla ja/tai omaishoitajan tai läheisen tuella. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Hakeminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-työryhmän kautta ja valinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä.

Palvelukoti asumiseen on mahdollista hakea Kelan asumis- ja hoitotukea.
Yhteystiedot
Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi