Kun iäkkään henkilön hyvinvoinnista tai itsenäisestä pärjäämisestä herää huoli, saa ikäihmisten palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista tietoa ja apua ottamalla yhteyttä palveluohjausta antaviin henkilöihin.

Niiden iäkkäiden henkilöiden, jotka eivät ole säännöllisten vanhustyön palveluiden piirissä tulee terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä ottaa yhteys omalääkäriin ja sairaanhoitajaan.

Taloudellista toimeentulotukea tarvitsevien ikäihmisten tulee muiden kuntalaisten tavoin olla yhteydessä aikuissosiaalityön työntekijään (toimeentulotuki).

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi aloitetaan kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja ei - kiireellisissä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun asiakas on hakeutunut sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin joko itse tai omaisen/ läheisen avustamana.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa


Yhteystiedot

Vanhuspalvelujohtaja
Marketta Uimaniemi-Honkanen
040 573 0149
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kotisairaanhoito
Sairaanhoitaja

Päivi Haapala
0400 179 158
etunimi.sukunimi@ranua.fi