Vanhusten sosiaalipalveluiden odotusajat


Etusivu / Kuntalaiselle / Sosiaali ja terveys / Sosiaalipalvelut / Ikäihmisten palvelut / Vanhusten sosiaalipalveluiden odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 (Vanhuspalvelulaki)

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (26§). Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Odotusajat julkaistaan kunnan internet sivujen lisäksi terveyskeskuksen kotisairaanhoidon käytävän ilmoitustaululla.

Keskimääräiset odotusajat ajalla 1.7. – 31.12.2017

PALVELU

KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA

LISÄTIETOJA

Palvelutarpeen arviointi ja selvitys

1 -7 vrk

Kiireelliset heti

Kotihoitopalvelut (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, ateriapalvelut)

ei odotusaikaa

Asiakkaan palvelutarpeen mukaan

Turvapuhelinpalvelut

3 vrk – 2 vko

 

Omaishoidontuki

1 – 2 kk

 

Tehostettu palveluasuminen

3,6 kk