Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin ja tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän velvollisuutenaan on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heillä on oikeus myös yksin määrätä siitä, miten lapsen kasvatus ja huolenpito järjestetään. Vain lain määrittelemissä lapsen edun mukaisissa poikkeustilanteissa lastensuojelulla on velvollisuus toimia vastoin lapsen vanhempien ja huoltajien tahtoa.

Yhteinen työskentely perheen ja lastensuojelun kanssa alkaa joko niin, että perhe itse ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään tai jokin muut taho (esim. perheen läheiset tai eri viranomaistahot) ilmaisee huolensa lapsen tilanteesta. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja perheen tilannetta ja tarvittaessa aloittaa lastensuojelullisen työn.
Yhteystiedot

Perusturvajohtaja
Virpi Piira
040 514 2539
etunimi.sukunimi@ranua.fi 

Sosiaalityöntekijä
Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Sosiaalityöntekijä
Mari Louste
0400 358 806
etunimi.sukunimi@ranua.fi

Vs.sosiaalityöntekijä
Kati Frantti
040 653 1415
etunimi.sukunimi@ranua.fi