Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta. Elatusapu lasketaan lapsen elatustarpeen ja vanhempien keskinäisen elatuskyvyn mukaan.

Elatusturvalla tarkoitetaan lapsen elatuksen varmistamista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Elatusturva pitää sisällään elatusavun ja elatustuen. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua. Elatusavun vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatustukea maksetaan lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen. Tukea voidaan maksaa myös silloin, jos elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn johdosta tai kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea voi myös saada sillä perusteella, että elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Elatustukea haetaan Kelalta.

Elatusapumaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta. Sieltä voi tiedustella indeksikorotuksista vuosittain.

Vahvistettua elatusapumaksua voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti.

Ajankohtaista

Elatustuki ja elatusapu ovat sidottuja elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2020 alkaen 0,77 %. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2020 lukien 167,01 euroa kuukaudessa lasta kohden.
Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä/
lastenvalvoja

Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi