Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella


Kun vanhemmat lapsen syntyessä eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikan lastenvalvojan luona. Uuden isyyslain myötä 1.1.2016 alkaen isä voi tunnustaa lapsen isyyden jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella. Tunnustamisen hyväksyy maistraatti.

Kun isyys on vahvistettu, lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Hän saa myös perintöoikeuden isään ja isän puoleiseen sukuun sekä oikeuden saada eläkettä ja muita etuisuuksia, jos isä kuolee, ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta. Isyyden vahvistamisen jälkeen isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.

Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijä/
lastenvalvoja

Viivi Heikkilä
040 519 1737
etunimi.sukunimi@ranua.fi