Maahanmuuttajasosiaalityö


Maahanmuuttajasosiaalityö toteuttaa lakisääteistä kotouttamistyötä, jonka tavoitteena on asiakkaan itsenäisen selviytymisen, toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Palvelu sisältää perustiedon antamisen asiakkaalle suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lisäksi asiakkaalle annetaan neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä palveluista ja toimenpiteistä sisältäen alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisen. Palvelu sisältää myös taloudellisen ohjauksen ja toimeentulotukipäätösten tekemisen.